Viện giáo dục và đào tạo IEDV - OpenWeb FrameWork
LỊCH TẬP HUẤN ĐÀO TẠO - HỌP CHUYÊN MÔN VINABACUS 2013

LCH TP HUN ĐÀO TO - HP CHUYÊN MÔN
VINABACUS 2013

Thời gian

Nội dung

Ngày gửi công văn

Nhận DS NV/ Giáo án

Tháng 4

Tuần 1

 

 

 

 

Tuần 2

08/04 - 17/04

Tập huấn Kid 1 + Basic A

 

 

Tuần 3

 

 

Tuần 4

22/04 - 25/04

Tập huấn Ele B

 

 

Tháng 5

Tuần 1

 

 

 

 

Tuần 2

 

 

 

 

Tuần 3

 

 

 

 

21/5 - 29/5

Tập huấn đào tạo đại lý Kid 1 - Basic A

10/5/2013

16/05/2013

Tuần 4

23/05 - 24/05

Họp chuyên môn bài tập tư duy Kid 1 + Kid 2 + Basic A

28/04/2013

16/05/2013

Tháng 6

Tuần 1

01/06 - 04/06

Tập huấn Ele B IEDV

 

 

Tuần 2

10/6 - 12/6

Tập huấn Inter A IEDV

 

 

Tuần 3

13/06 - 14/06

Họp chuyên môn Kid 1 + Basic A

30/05/2013

10/6/2013

Tuần 4

17/6 - 20/6

Tập huấn đào tạo đại lý Basic B

1/6/2013

13/06/2013

Tháng 7

Tuần 1

01/07 - 02/07

Họp chuyên môn bài tập tư duy Basic B

1/6/2013

27/06/2013

Tuần 2

 

 

 

 

Tuần 3

15/07 - 23/07

Tập huấn đào tạo Kid 1 + Kid 2 + Basic A

1/7/2013

11/7/2013

Tuần 4

25/07 - 26/07

Họp chuyên môn giáo án điện tử Memory

1/6/2013

18/07/2013

Tháng 8

Tuần 1

05/8 - 08/08

Tập huấn ele A

15/07/2013

1/8/2013

Tuần 2

12/08 - 14/08

Tập huấn Inter B - IEDV

 

 

Tuần 3

 

 

 

 

Tuần 4

26/08 - 27/08

Họp chuyên môn bài tập tư duy Ele A

15/07/2013

22/08/2013

Tháng 9

Tuần 1

09/09 - 11/09

Tập huấn đào tạo Ele B

29/08/2013

5/9/2013

Tuần 2

17/09 - 18/09

Họp chuyên môn BT tư duy Kid1 + Kid2 +Basic A

29/08/2013

9/9/2013

Tuần 3

 

 

 

 

Tuần 4

23/09 - 24/09

Họp chuyên môn bài tập tư duy Ele B

29/08/2013

16/09/2013

THÁNG 10

Tuần 1

7/10 - 09/10

Tập huấn đào tạo Basic B

23/09/2013

3/10/2013

Tuần 2

14/10 - 16/10

Tập huấn Inter C - IEDV

 

 

Tuần 3

 

 

 

 

Tuần 4

21/10 - 29/10

Tập huấn đào tạo Kid 1 + Kid 2 + Basic A

1/10/2013

17/10/2013

Tháng 11

Tuần 1

 

 

 

 

Tuần 2

12/11 - 14/11

Thi GIÁO VIÊN GIỎI VINABACUS

1/10/2013

4/11/2013

Tuần 3

 

 

 

 

Tuần 4

25/11 - 26/11

Tập huấn đào tạo Inter A

15/11/2013

21/11/2013

Tháng 12

Tuần 1

02/12 - 03/12

Họp chuyên môn bài tập tư duy Basic B

 

 

Tuần 2

 

 

 

 

Tuần 3

16/12 - 18/12

Tập huấn Higher A - IEDV

 

 

Tuần 4

23/12 - 25/12

Tập huấn đào tạo EleA

1/12/2013

20/12/2013

 

  

VIỆN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ TRÍ TUỆ VIỆT (IEDV)
HN:  234 đường Mỹ Đình, p. Mỹ Đình 2, q. Nam Từ Liêm
VPGD & TTĐT: số 36, ngõ 139 phố Thiên Hiền, p. Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, HN 
Hotline: 04.3796.5079 - 0988 161 238
VPGD & TTĐT: 180 - 182, Lý Chính Thắng, Q3, HCM
Hotline: 090 228 9811 - 093 222 98 33
Email: info@iedv.edu.vn
  Website: www.iedv.edu.vn

OWF 4.9.6 Developed by INGA Co.,Ltd.
Thống kê truy cập
Trực tuyến : 156
Truy cập trong ngày : 2293
Tổng số truy cập : 3458330